Logotyp m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695) - Urząd m.st. Warszawy informujemy, że ustawodawca wyłączył możliwość głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz starszych niż 60 lat w trakcie trwania stanu epidemii dlatego też obecnie brak jest możliwości składania przez te osoby zawiadomień o chęci skorzystania z tej formy oddania głosu.

Obecnie w Parlamencie trwają prace legislacyjne nad ustawą, która ma w sposób szczególny określić zasady przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. W uchwalonej przez Sejm RP ustawie nad którą obecnie pracuje Senat RP mowa jest o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym.

Wyszukiwarka lokali wyborczych


ABC Wyborów

Kiedy wybieramy

Jak wybieramy

Gdzie wybieramy - Znajdź swoją komisję


Głosuj bez zameldowania

Jeśli nie jesteś zameldowany w dzielnicy, w której mieszkasz, nadal możesz w niej głosować. Potrzebujesz dopisać się do rejestru wyborców.

Sprawdź jak to zrobićInformacje dla wyborców

Kogo wybieramy

Czy mogę głosować

Czy mogę głosować w miejscu pobytu czasowego

Rejestr wyborców

Spis wyborców

Głosowanie w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych


Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie korespondencyjne

Transport dla osób z niepełnosprawnością ruchową


Przydatne linki