Warszawa głosuje

Warszawa głosuje

Obwody wyborcze - sprawdź gdzie możesz zagłosować

Znajdź swój obwód wyborczy oraz właściwą siedzibę obwodowej komisji wyborczej w Warszawie. W tym celu podaj nazwę ulicy, przy której jesteś zameldowany i wybierz dzielnicę. Następnie kliknij w adres siedziby obwodowej komisji i sprawdź czy twój adres znajduje się w granicach jej obwodu.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 ul. Stawki 10
Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 Śródmieście
Granice obwodu: Lokal wyborczy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

ul. Dzika: 4a, 6, 13, 15, 17, 19/23, al. Jana Pawła II: 78, 80, ul. Z. Słomińskiego: 5, 7, 14, 15, 17, 19, ul. Stawki: strona parzysta od nr 2 do nr 8

Sprawdź dojazd do lokalu wyborczego jakdojade.pl
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 ul. Stawki 10
Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 Śródmieście
Granice obwodu:

ul. Inflancka: 5, 11, 15, 19, ul. Pokorna: cała

Sprawdź dojazd do lokalu wyborczego jakdojade.pl
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 ul. Niska 5
Gimnazjum nr 37 Śródmieście
Granice obwodu:

ul. M. Anielewicza: 10, 10a, 12, al. Jana Pawła II: strona parzysta od nr 66 do nr 74, ul. Karmelicka: strona nieparzysta od nr 17a do nr 27, ul. J. Lewartowskiego: 17a, 18, 22, ul. Miła: 6, 8, 15, 17, 19, ul. Niska: strona parzysta od nr 8 do nr 12 i nr 11ul. M. Anielewicza: 10, 10A, 12, al. Jana Pawła II: strona parzysta od nr 66 do nr 74, ul. Karmelicka: strona nieparzysta od nr 17A do nr 27, ul. J. Lewartowskiego: 17A, 18, 22, ul. Miła: 6, 8, 15, 17, 19, ul. Niska: strona parzysta od nr 8 do nr 12 i nr 11

Sprawdź dojazd do lokalu wyborczego jakdojade.pl
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 ul. Lewartowskiego 2
Szkoła Podstawowa Nr 32 Śródmieście
Granice obwodu:

ul. S. Dubois: 7, 8, 10, 12, ul. Karmelicka: 26, 30, ul. J. Lewartowskiego: strona parzysta od nr  2 do nr 12, ul. Miła: strona nieparzysta od nr 1 do nr  13, ul. Niska: 3, 3a, 5, ul. Stawki: 1, 3, 3a, 5/7, ul. L. Zamenhofa: 13ul. S. Dubois: 7, 8, 10, 12, ul. Karmelicka: 26, 30, ul. J. Lewartowskiego: strona parzysta od nr  2 do nr 12, ul. Miła: strona nieparzysta od nr 1 do nr  13, ul. Niska: 3, 3A, 5, ul. Stawki: 1, 3, 3A, 5/7, ul. L. Zamenhofa: 13

Sprawdź dojazd do lokalu wyborczego jakdojade.pl
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 ul. Dubois 3
Przedszkole nr 11 Śródmieście
Granice obwodu:

ul. gen. W. Andersa: 21, 21a, 21b, ul. M. Anielewicza: 2, 4, ul. S. Dubois: 3, 5, ul. J. Lewartowskiego: 9, ul. Nalewki: cała, ul. L. Zamenhofa: 10, 10a, 12

Sprawdź dojazd do lokalu wyborczego jakdojade.pl
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 ul. Lewartowskiego 2
Szkoła Podstawowa Nr 32 Śródmieście
Granice obwodu:

ul. gen. W. Andersa: strona nieparzysta od nr 23 do nr 37, ul. S. Dubois: 2, 4, ul. J. Lewartowskiego: 5

Sprawdź dojazd do lokalu wyborczego jakdojade.pl
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 ul. Ciasna 13
Szkoła Podstawowa Nr 158 Śródmieście
Granice obwodu:

ul. gen. W. Andersa: strona parzysta od nr 6 do nr 26, ul. Bonifraterska: strona nieparzysta od nr 3/11 do nr 17, ul. Franciszkańska: 18, ul. Świętojerska: 24, ul. Wałowa: cała

Sprawdź dojazd do lokalu wyborczego jakdojade.pl
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 ul. Świętojerska 12a
Centrum Pomocy Społecznej Śródmieście
Granice obwodu:

ul. Bonifraterska:
strona parzysta od nr 6 do nr 16, ul. Ciasna: cała  ul. Franciszkańska: od nr 3 do nr 14A, ul.
Konwiktorska: cała, ul. Koźla: 1, 3, ul. Międzyparkowa: cała, ul. Nowiniarska:
cała, ul.
Sapieżyńska: cała bez nr
3, ul. Z. Słomińskiego: 1, 2, 4, ul. Świętojerska: 4/10, 12, 16

Sprawdź dojazd do lokalu wyborczego jakdojade.pl
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 ul. Przyrynek 9
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych Śródmieście
Granice obwodu:

ul. Boleść: cała, ul. Franciszkańska: 1, ul. Freta: cała, ul. Kościelna: cała, ul. Koźla: strona parzysta od nr 2/4 do nr 24/26, ul. Mostowa: cała, ul. Piesza: cała, ul. Przyrynek: cała, ul. Rajców: cała, ul. Rybaki: cała, ul. Rynek Nowego Miasta: cała, ul. Stara: cała, ul. Wenedów: cała, ul. Wójtowska: 1, ul. Zakroczymska: cała

Sprawdź dojazd do lokalu wyborczego jakdojade.pl
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 ul. Karmelicka 13
Szkoła Podstawowa Nr 210 Śródmieście
Granice obwodu:

ul. M. Anielewicza: strona nieparzysta od nr 7 do nr  17, ul. Dzielna: 7, 7a, al. Jana Pawła II: 64, ul. Karmelicka: 11, 13, 15, 16, ul. Nowolipki: 10, 12, 12a, ul. Pawia: 4, ul. L. Zamenhofa: 7

Sprawdź dojazd do lokalu wyborczego jakdojade.pl
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 ul. Karmelicka 13
Szkoła Podstawowa Nr 210 Śródmieście
Granice obwodu:

ul. gen. W.  Andersa: 13, 15, ul. M. Anielewicza: 3/5, ul. Dzielna: 1, 2, 3a, 4, 5, 6, 8, 12, ul. Karmelicka: 12, ul. Nowolipki: strona parzysta od nr 2 do nr  8, ul. L. Zamenhofa: 1, 4, 5, 8

Sprawdź dojazd do lokalu wyborczego jakdojade.pl
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 ul. Nowolipie 8
V Liceum Ogólnokształcące Śródmieście
Granice obwodu:

ul. Karmelicka: 3, 3a, 3c, 4a, 4b, ul. Nowolipie: 2b, 10, 12, 12a, 14, 14a, ul. Nowolipki: strona nieparzysta od nr 9 do nr  17b

Sprawdź dojazd do lokalu wyborczego jakdojade.pl
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 ul. Nowolipie 8
V Liceum Ogólnokształcące Śródmieście
Granice obwodu:

ul. gen. W. Andersa: 1, ul. Karmelicka: 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, ul. Nowolipie: strona nieparzysta od nr 1 do nr 17b, al. „Solidarności”: strona parzysta od nr 72 do nr  82

Sprawdź dojazd do lokalu wyborczego jakdojade.pl
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 ul. Długa 9
(zespół Szkół Specialnych nr 105 im. Kazimierza Kierejczyka) Śródmieście
Granice obwodu:

ul. Długa: cała, ul. Kapitulna: cała, ul. Kapucyńska: cała, ul. J. Kilińskiego: cała, ul. Miodowa: 12, 14, 16, 17/19, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 26, ul. Podwale: cała, ul. L. Schillera: cała, al. „Solidarności”: strona parzysta od nr 58 do nr  68, ul. Świętojerska: 5/7, 9

Sprawdź dojazd do lokalu wyborczego jakdojade.pl
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 Plac Zamkowy 6
Pałac Ślubów Śródmieście
Granice obwodu:

ul. Brzozowa: cała, ul. Bugaj: cała, ul. Celna: cała, ul. Dziekania: cała, ul. Jezuicka: cała, ul. Kanonia: cała, ul. Krzywe Koło: cała, ul. Nowomiejska: cała, ul. Piekarska: cała, ul. Piwna: cała, ul. Rycerska: cała, pl. Zamkowy: cały, ul. Rynek Starego Miasta: cały, ul. Szeroki Dunaj: cała, ul. Świętojańska: cała, ul. Wąski Dunaj: cała

Sprawdź dojazd do lokalu wyborczego jakdojade.pl
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 ul. Elektoralna 12/14
Zespół Szkół Specjalnych nr 85 Śródmieście
Granice obwodu: Lokal wyborczy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

ul. Elektoralna: strona parzysta od nr 8/10 do nr 16/22, al. Jana Pawła II: strona parzysta od nr 32 do nr 38, ul. Orla: strona nieparzysta od nr 3 do nr 11, al. „Solidarności”: strona nieparzysta od nr 95/99 do nr 115

Sprawdź dojazd do lokalu wyborczego jakdojade.pl
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 ul. Elektoralna 5/7
XVII Liceum Ogólnokształcace Śródmieście
Granice obwodu:

pl. Bankowy: cały, ul. Elektoralna: 2, 4/6, 5/7, 9, 11, 13, 13a, 15, 17, 17a, 17c, 19, 19a, 19b, 21, 23, ul. Marszałkowska 115, pl. Mirowski: cały, ul. Orla: strona parzysta od nr 4 do nr 8, ul. Ptasia: 2, 4, 6, al. „Solidarności”: strona nieparzysta od nr 81 do nr 93, ul. Zimna: cała

Sprawdź dojazd do lokalu wyborczego jakdojade.pl
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 al. Jana Pawła II 26a
Szkoła Podstawowa Nr 220 Śródmieście
Granice obwodu:

ul. Grzybowska: strona parzysta od nr 2 do nr 16/22, al. Jana Pawła II: 26, 26a, pl. Żelaznej Bramy: cały

Sprawdź dojazd do lokalu wyborczego jakdojade.pl
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19 al. Jana Pawła II 26a
Szkoła Podstawowa Nr 220 Śródmieście
Granice obwodu:

ul. Graniczna: cała, ul. Marszałkowska: 111a, ul. Przechodnia: cała

Sprawdź dojazd do lokalu wyborczego jakdojade.pl
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20 ul. Niecała 14
Szkoła Podstawowa Nr 75 Śródmieście
Granice obwodu:

pl. Teatralny: cały, ul. Bielańska: cała, ul. A. Corazziego: cała, ul. Daniłowiczowska: cała, ul. A. Fredry: cała, ul. T. Gamerskiego: cała, ul. Moliera: 5, ul. Niecała: cała, ul. Senatorska: 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 38, 40, al. „Solidarności”: 71, 75, 77, ul. Wierzbowa: cała

Sprawdź dojazd do lokalu wyborczego jakdojade.pl