Warszawa głosuje

Warszawa głosuje

Informacja na temat bezpłatnego transportu w dniu 25 października 2015

opublikowano: Środa, 14 Października 2015 - 13:09, Łukasz Pardyka

Informujemy, że wyborcy niepełnosprawni poruszający się na wózkach będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy w dotarciu do lokalu obwodowej komisji wyborczej w dniu 25 października 2015 roku.

Urząd m.st.
Warszawy zapewnia osobom niepełnosprawnym ruchowo bezpłatny transport od miejsca
zamieszkania (lub innego wskazanego miejsca), do lokalu obwodowej komisji wyborczej i z powrotem.

Osoby
niepełnosprawne, które głosują w lokalu dostosowanym do ich potrzeb, a nie mają
możliwości dojazdu, mogą liczyć na pomoc miasta. Urząd zapewnia specjalistyczny
transport realizowany w systemie
„od drzwi do drzwi”, czyli osoba niepełnosprawna objęta jest usługą od drzwi
mieszkania, do lokalu wyborczego i z powrotem.

Zamówienia
przyjmowane są do soboty, 24 października, w godz. 8.00-16.00 pod nr telefonu
22 870-08-08. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na transport
specjalistyczny w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres
biuro@mkmtrans.com.pl