Logotyp m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

Jeżeli termin wykonania danej czynności wypada w dzień wolny od pracy jego realizacja następuje zgodnie z przepisami prawa wyborczego w kolejnym dniu roboczym.

Wyszukiwarka lokali wyborczych


ABC Wyborów

Kiedy wybieramy

Jak wybieramy

Gdzie wybieramy - Znajdź swoją komisję


Głosuj bez zameldowania

Jeśli nie jesteś zameldowany w dzielnicy, w której mieszkasz, nadal możesz w niej głosować. Potrzebujesz dopisać się do rejestru wyborców.

Sprawdź jak to zrobićInformacje dla wyborców

Kogo wybieramy

Czy mogę głosować

Czy mogę głosować w miejscu pobytu czasowego

Rejestr wyborców

Spis wyborców

Głosowanie w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych


Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie korespondencyjne

Transport dla osób z niepełnosprawnością ruchową


Przydatne linki